OSGB Hizmetleri İş Yeri Hekimliği Eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı Eğitimleri Çalışana Destek Programı Hakkımızda İletişim

E-bülten

Haber ve duyuruları zamanında almak için e-bültenimize kaydolun.

E-posta
Yalnızca gerçek insanlar!

Arama

İletişim

Mavi Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Adres: Üçevler mah. Düzova sok.
Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:4 - D:11
(Ataevler metro istasyon yanı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: iletisim@ortaksaglikbirimi.biz

Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Adres: Üçevler Mh.Düzova Sk.Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:2 - D:2 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
E-posta: egitim@maviakademi.net

İŞKUR Özel İstihdam ofisi ve danışmanlık merkezi
Adres: Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Orhaneli Yolu.Carrefour Market Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
E-posta: info@mavidanismanlik.net

Risk Analizi

Risk değerlendirmesinin temel amacı kazaların önlenmesidir. Derin ve daha sistemli bir analiz, risklerin anlaşılmasını geliştirerek tehlikelerin azaltılmasına destek olur. Bu nedenle risk değerlendirmesini; tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin vereceği zarar olasılığını göz önüne alarak risk analizi yapılması ve buna göre alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanması, bu önlemlerin yeterliliğinin kontrol edilmesi diye tanımlayabiliriz. Diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinin sistematik bir şekilde uygulamak için yapılan değerlendirmedir diye de tanımlayabiliriz. Yasal mevzuata göre risk analizi;

4857 Sayılı İŞ KANUNU

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

MADDE 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,…………....işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. ………..

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.

METOT

İşyerinin seçilen bölümlerinde;

a) Ana tehlike kaynakları belirlenecek,

b) Ana tehlike kaynaklarından meydana gelebilecek tehlikeler gözlemlere ve incelemelere dayanılarak tanımlanacak,

c) Tehlikelerin her birinin risk analizi yapılacak,

d) Risk analizi yapılan tehlikeler değerlendirilerek tehlikelerin ortadan kaldırılması ve/veya risklerin kontrol altına alınması için önlemler belirlenecek,

e) Önlemlerin uygulanarak risklerin kontrol altına alınabilmesi için eylem planları yapılacak, ve tüm çalışmalar bir rapor halinde sunulacaktır.RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI

Bilgilendirme ve Eğitim

Risk analiz çalışması yapılmadan önce Ekipte görev alacak Çalışanlarınıza RİSK ANAİZİ metodu konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca çalışmaya başlanılmadan önce ve çalışma esnasında Risk Değerlendirme ekibine yapılan çalışmanın içeriği ve metodolojisi konusunda uygulamaya yönelik eğitim verilerek sürekli bilgi aktarımı yapılacaktır.

Tehlikelerin Belirlenmesi:

Belirlenen ekiple işyeri gezilerek belirlenen tehlike kaynaklarının oluşturabileceği tehlikeler belirlenecektir. Bu çalışma yapılırken seçilen bölümlerde görülebilen tüm tehlikeler listelenecektir.

Kurulan ekiple birlikte işyeri vaziyet planı ve iş akış şemaları ile kullanılan ham, yarı mamul maddeler de dikkate alınarak işyerindeki tehlike kaynakları aşağıdaki şekilde belirlenecektir.


A. Kazalara yönelik tehlikeler

B. Çalışma ortamındaki fiziksel tehlikeler

C. Çalışma ortamındaki kimyasal ve biyolojik tehlikeler

D. Yapılan işin kas ve iskelet sistemine yaptığı baskı faktörleri

E. Yapılan işteki psiko-sosyal stres faktörleri

F. İç nakliye ve taşıma

G. Genel trafikte araç kullanma

H. Makineler ve el aletleri

I. Yangın güvenliği

J. Çevresel konular

K. İşyerinde güvenlik ve davranış kültürü

L. Mülk ve işyeri tesisleri

M. Montaj ve bakım çalışmaları

N. İş sağlığı hizmetleri


Risk Analizinin Hazırlanması


Firma’nın yapmakta olduğu faaliyetlerle ilgili olarak (farklı yerdeki her şube ve yapılan iş için) Risk Değerlendirme Raporu gerekmektedir. Böyle bir raporun hazırlanması ve oluşturulması için Çalışma Bakanlığının şartları doğrultusunda araştırma ve gözlem yapılmaktadır. Bu gözlem sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmekte ve çalışmalar sonunda analiz yapılan döneme ait Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanmış olan bu rapor sonrasında firmanın risk görülen konularda önlem alması beklenmektedir.

Bu raporda;

Ø Firmanıza ait değerlendirmeler,

Ø Risk taşıyan bölgeler ve çalışma alanları,

Ø Risk taşıyan faaliyetler ve bağlı olası tehlikeler, Olabilecek potansiyel sonuçlar,

Ø Bu faaliyet ve olası tehlikelerle ilgili mevzuat,

Ø Bu faaliyetlerdeki risklerin olma olasılığı ve gelecek zararın şiddeti,

Ø Firmanın mevcut kontrol etkinliği,

Ø Bu değerlendirmeler sonucunda çıkan ilk risk puanı, sonuç risk puanı ve risk değeri hesaplanır.Yasal Gereklilik Listesinin Hazırlanması

Firma’nın Yasal olarak yapmaları gereken yasal yaptırımların listesi hazırlanacak, Firma Yetkililerine sunulacaktır. (ÜCRETSİZ)

Firma bahse konu yasal yaptırımları yerine getirirken destek istenmesi durumunda MAVİ AKADEMİ ücretsiz danışmanlık hizmeti SUNAR.

Her hakkı saklıdır. © 2010
yakamoz.net