OSGB Hizmetleri İş Yeri Hekimliği Eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı Eğitimleri Çalışana Destek Programı Hakkımızda İletişim

E-bülten

Haber ve duyuruları zamanında almak için e-bültenimize kaydolun.

E-posta
Yalnızca gerçek insanlar!

Arama

İletişim

Mavi Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Adres: Üçevler mah. Düzova sok.
Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:4 - D:11
(Ataevler metro istasyon yanı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: iletisim@ortaksaglikbirimi.biz

Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Adres: Üçevler Mh.Düzova Sk.Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:2 - D:2 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
E-posta: egitim@maviakademi.net

İŞKUR Özel İstihdam ofisi ve danışmanlık merkezi
Adres: Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Orhaneli Yolu.Carrefour Market Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
E-posta: info@mavidanismanlik.net

Mavi Akademi OSGB Bursa

OSGB Hizmetlerimizin Avantajları

İş sağlığı ve İş güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 8’e göre 12 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası ile sanayiden sayılan işyerlerinde sekiz metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulundurma zorunluluğu olmayacak.

İş sağlığı ve İş güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 8 ‘e göre EK-1’de belirtilen “asgari malzemeler listesi” bulundurma zorunluluğu ortadan kalkacak.

İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.

İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve yanlış uygulamalar konusunda uzman bir ekip tarafından ortaya çıkarılacak ve yönetime rapor edilecek.

Personel değişiminin zorunlu olduğu hallerde aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.

Mavi akademi tarafından görevlendirilen İşyeri hekimi yada İş güvenliği Uzmanı Mavi akademi tarafından da denetlenerek verilecek hizmetin kalitesi arttırılacaktır.

Şirketiniz bünyesinde görevlendireceğimiz İş güvenliği Uzmanımız sadece eksikleri ve uygunsuzlukları tespit etmeyecek nasıl önlem alınması gerektiği ile ilgili önerilerde verecektir.

OSGB’miz ile İş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülerek kurul kararları daha düzenli ve daha kolay uygulanabilir hale gelecek.

Mavi akademi gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışan ve tarafsız olarak denetimlerini yapacaktır.

OSGB’miz ile yapılan anlaşmalar faturalandırılarak işletmenize vergi avantajı sağlanacaktır.

işçilerin sağlık gözetim ve çalışma ortamına ait bütün bilgiler işveren adına kayıt altına alınacak saklanacak.

Mavi akademi işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.
 

Devamını Oku

Risk Değerlendirme

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
 

İdari para cezaları ve uygulanması
Madde 26. Bu Kanunun;
….
ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
Mavi Akademi Profesyonel İş Güvenliği Uzman Kadrosu ile Risk Analizlerinizi Doğru, Kaliteli ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmektedir.
 

Devamını Oku

İlkyardım Eğitimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım konularının düzenlendiği 11. Maddesine istinaden işverenler;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
 

İdari Para Cezaları ve Uygulaması’nın anlatıldığı 26. / d Madde istinaden:

Bu Kanunun;
d) 11. ve 12. maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası uygulanır.

İşyerinizde:
• Yeterli sayıda ilkyardım eğitimi alan personel olduğundan,
• Yangın eğitim - tatbikatlarının zamanında yapıldığından ve,
• Acil durumlara yönelik olarak önleme, koruma ve tahliye eğitim ve planlamalarının eksiksiz olduğundan emin olunuz.
 

Devamını Oku

6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yasalaşan yeni kanunumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6331.html

Devamını Oku

Önemli Duyuru!!!

2 Temmuz 2012 tarihinde sınava İş Güvenliği Uzmanlığı sorularında yapılan itirazlar sonucu 3 soru daha iptal edilmiştir.Sınavda başarılı olamayan uzman adaylarının sisteme tekrar giriş yapıp , sonuçlarını tekrar kontrol etmeleri önemle duyurulur.

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal

 

Mavi Akademi OSGB

Devamını Oku

İş Yeri Hekimliği Standart Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İşyeri hekimi olmak isteyen hekimlere, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini kazandırmaktır.

Devamını Oku

İş Yeri Hekimliği Yenileme Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İşyeri hekimliği belgesine sahip olan hekimlerin, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini güncellemektir.

Devamını Oku

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMLERİMİZ BAŞLIYOR

Eğitimin Gerekçesi

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır

Devamını Oku

A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Devamını Oku

Yetki Belgelerimiz

İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi Yetki Belgesi İşyeri Hekimi Eğitimi Yetki Belgesi Ortak Sağlık Birimi Yetki Belgesi

Kurumsal Haberler

Mavi Akademi OSGB Tüm Bursa ve çevre illere hizmet veriyor

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra İşyeri hekimlik hizmetleri, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri, Ortam ölçümü, Risk değerlendirmesi gibi bir çok OSGB hizmetleri ile Bursa'nın önde gelen firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet veren Mavi Akademi Ortak Sağlık Birimimiz yaptığımız incelemelerde hemen her sektörden kuruma Bursa ve çevresindeki illerde geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Bursa Organize Sanayi  Bölgesi (BOSB), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Çalı Sanayi Bölgesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB),
Otasansit gibi sanayi kurumlarının yanısıra Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Çalı, Beşevler, Ataevler gibi ilçe ve semtlerimizden bir çok küçük ve orta ölçekli firmaya Eğitim ve OSGB hizmetleri sunmaktayız.

Bursa dışında da Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Adapazarı gibi yakın illerde de yetki belgesine sahip olan Mavi Akademi OSGB bu illere de aktif olarak hizmet vermektedir.

Devamını Oku

Mavi Akademi Bursa İnsan kaynakları ve İstihdam Buluşmasında

Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) işbirliği ile düzenlenecek olan ‘Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması (BİİB)’, 22-23-24 Kasım 2012 tarihlerinde işverenler ile iş arayanları bir araya getirecek.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilecek olan bu buluşmada, ‘girişimcilik’, ‘iş arama teknikleri’, ‘iş güvenliği’ gibi farklı konular gündeme taşınacak.

İşkur Özel istihdam bürosu yetki belgesine sahip Mavi Akademi C16 numaralı stantta katılımcılarla buluşacaktır. 24 Kasım tarihinde saat 15:00'da Sn. Güler Özkartal "İstihdama Yönelik Eğitim Faaliyetleri" konulu konuşması ile gençlerin istihdam şansını arttırmak üzere sanayi tarafından talep edilen eğitimler üzerine bir konuşma gerçekleştirecektir.

 

Devamını Oku

Mavi Akademi Bursa Yönetim Zirvesinde

14 Aralık tarihinde BTSO'da gerçekleştirilecek ve Peryön tarafından organize edilen 5. Yönetim Zirvesinde 8 Numaralı standımızda görüşmek üzere.

 

Devamını Oku

10.Bursa İnsan Kaynakları Zirvesi

11-12 Mayıs 2012 tarihlerinde BTSO'da gerçekleştirilen 10. İnsan Kaynakları Zirvesine tam kadro katılan Mavi Akademi, 13 yıldır kesintisiz ve kaliteli hizmet sunduğu insan kaynakları profesyonelleri ile zirve çatısı altında bir kez daha bir araya gelmekten büyük mutluluk duymaktadır.

İnsan kaynakları profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gösterilen mavi akademi standımızı ziyaret eden ve bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

 

Devamını Oku

MAVİ AKADEMİ KURSİYERLERİ SORU KAMPINDA BULUŞTU

‎13 Mayıs sınavı öncesi , 28.04.2012 tarihinde Buttim Kültür Merkezinde düzenlediğimiz soru kampı katılımcılarımızın yoğun ilgisiyle gerçekleştirilmiştir.Deneme sınavı öncesi eğitmenlerimiz konulara özel hazırlamış oldukları soruları katılımcılarla beraber cevaplandırarak konu tekrarında bulundular

Devamını Oku

Mavi Akademi Eğitmenleri Bahar Toplantısında Buluştu

Bursa'da faaliyette bulunduğu alanlarda hizmet veren firmalar arasında, Üniversite, İş Müfettişleri ve Saha deneyimi olan eğitmenleri buluşturan ve geniş bir eğitmen kadrosuna sahip tek firma olan Mavi Akademi yeni dönem öncesinde eğitmenleriye bir akşam yemeğinde buluştu.

Yemek öncesi geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve yeni dönemin planlanması için düzenlenen toplantı sonrasında, canlı müzik eşliğinde güzel bir gece geçiren ekip, başarıyla tamamlanan sezonun ardından, yeni döneme yüksek bir motivasyonla girmenin mutluluğunu yaşadı.
 

Devamını Oku

Haber Arşivi...
Her hakkı saklıdır. © 2010
yakamoz.net